Civ 6 – Tyskland i Marathon-udgave

Civilization VI (Gathering Storm): Et spil som Frederick Barbarossa af Tyskland spillet på 1500 træk (Marathon-længde)

Vi følger her et strategisk spil der på det overfladiske plan simulerer verdenshistorien fra stenalderen over antikken, Middelalderen og Industrialiseringen frem til etableringen af nye civilisationer på fremmede planeter.

Kort om Civilization 6

Vil man have nogle siders rimelig grundig gennemgang af Civ 6 – dets regler og begreber – så har jeg skrevet denne her introduktion.

Her er en mere kortfattet fremstilling af grundprincipperne – bare for overblikkets skyld:

Stærkt forenklet bestyrer og udvikler jeg gennem hele verdenshistorien en civilisation – i nærværende spil Tyskland – der rivaliserer på lige betingelser med 7 øvrige civilisationer der er styret af AI, spillets kunstige intelligens. Man vinder ved at slutte stærkere end de øvrige civilisationer, enten i score når spillet skal slutte efter 1500 træk eller tidligere end det på en helt særlig måde (Science Victory, Culture Victory, Religion Victory, Domination Victory osv.). Forenklet sagt vinder man spillet ved at opnå en klar dominans i forhold til ens modspillere – en dominans der nås ved at have mange og store byer med en stærk religion, en udbygget kultur og teknologisk ligge på forkant.

Som regel – og i al fald når jeg spiller Tyskland – går jeg efter en Science Victory som opnås når jeg har gennemført en lang rejse til en anden planet ved en helt anden stjerne – en “Exoplanet Expedition” der her på Marathon-niveauet gennemføres efter 150 lysårs rejse. Hvis jeg når at gennemføre denne rejse i løbet af Marathon-spillets 1500 træk uden en af mine rivaler naturligvis inden da har besejret mig, så er sejren min!

Alle nationer begynder langt fra rumalderen, men i stenalderen uden teknologier og byer, men blot med to ”brikker” eller enheder der kan flyttes rundt på spillets sæt af sekskantede felter der er opbygget så de ligner en verden med kontinenter, søer, bjerge, skove og ørkener. De to typer enheder er en warrior-enhed og en settler-enhed. Førstnævnte kan eliminere fjender, sidstnævnte grundlægge en by.

warrior

Warrior-enhed

Mobile enheder som warriors kan bevæge sig rundt på spilpladen og udforske verden og kæmpe mod fjender. Men det er byer der producerer. Hver by er hele tiden i gang med en produktionsopgave – og en produktionsopgave kan være en mobil enhed som en settler og en warrior, en lokal bygning, et distrikt i byens opland eller et “wonder”, et underværk, som er en unik kæmpebygning.

Byområdet består af et bycenter som er omgivet af felter som er byens domæne eller opland – det område byen kontrollerer. I begyndelsen er oplandet de 6 felter der omgiver bycentret. Byen har et bestemt antal Citizen6 citizens, en slags administratorer, der kan anbringes på et tilfældigt felt i byens opland. Hvert felt i spillet har skjult i sig forskellige ressourcer – de mest elementære ressourcer er Civ6Food food, Civ6Production production og Civ6Gold gold. Og hvis et felt har en Citizen6 citizen anbragt oven på sig, så udnyttes dette felts ressourcer af byen. Som hovedregel kan en by kun udnytte et felts ressourcer hvis byen har en af sine  Citizen6 citizens på feltet. På det grundlæggende plan er det mekanismen der holder spillet i gang –  Citizen6 citizens anbragt på felter i en bys opland som frisætter Civ6Food food, Civ6Production production og Civ6Gold gold til brug for byens – og statens – opgaver.

Bemærk i øvrigt, mængden af Citizen6 citizens er ikke identisk med indbygger-antallet. Har en by 1 Citizen6 citizen, er det udregnet til 1.000 indbyggere. 2 Citizen6 svarer til 6.000 indbyggere, 3  Citizen6 21.000 indbyggere, 10 Citizen6 svarer til 630.000 indbyggere, 12 Citizen6  til 1,051 mio indbyggere , 15 Citizen6 til 1,963 mio og 20 Citizen6 til 4,394 mio indbyggere. Man når sjældent meget over 20 Citizen6.

Den vigtigste ressource i oplandet er nok Civ6Production production der driver byens produktionsopgaver der allesammen kræver en samlet mængde Civ6Production production for at kunne fuldendes. Ved hvert træk høster byen fra sine oplandsfelter og bygninger en bestemt mængde Civ6Production production der benyttes i den stående produktionsopgave  på ophobende vis, og når hele “prisen” er betalt, er produktionsopgaven færdig, og byen kan påtage sig en ny produktionsopgave.

Det koster fx samlet 40 Civ6Production production at producere den mobile enhed “Warrior”, 60 Civ6Production production at producere bygningen “Monument”, mens enheden “Settler” er dyrere og koster 80 Civ6Production production. Et tidligt wonder som “Stonehenge” koster til gengæld hele 180 Civ6Production production.

Hvis en by udnytter 5 Civ6Production production pr. træk, så tager det derfor 8 træk for byen at producere en Warrior, 12 træk at producere et Monument, 16 træk at producere en Settler og 36 træk at producere Stonehenge. Hvis man altså spiller Civ 6 i normalt tempo. I marathon-udgaven som jeg spiller herunder, skal man gange det hele med 3, dvs. en Warrior koster 120 Civ6Production production.

En meget stor del af spillet handler om at udvælge den mest passende og givende produktionsopgave for en by på et givet tidspunkt.

Det er fristende kun at producere mobile enheder. Settler-enheder anlægger nye byer og dermed en mulighed for mange produktionsopaver på én gang. Builder-enheder forbedrer udbyttet på et felt ved at anlægge en farm på feltet, en plantage, en mine eller lignende. Trader-enheder skaber kapital. Rekognoscerende enheder (“recons”) udforsker ens omverden, mens militære enheder som Warrior-enheder pander ens fjender ned og forhindrer at ens byer bliver erobret. Men distrikter og bygninger driver udviklingen frem i ens stat, og det er også af yderste vigtighed.

Ekstremt vigtige “point-typer” er nemlig Civ6Science science, Civ6Culture culture og delvist også Civ6Faith faith.

1 Citizen6 citizen laver pr. træk 1/2 Civ6Science science, men ellers dannes statens mængde af Civ6Science , Civ6Culture og Civ6Faith pr. træk primært af bygninger (og wonders). Civ6Science og Civ6Culture er vigtigst her. For ens stat har en slags samlet produktionsopgave ved hele tiden at være i gang med at udvikle en teknologi og en såkaldt “civic” som er den kulturelle pendant til en teknologi. Ligesom med byernes produktionsopgaver har hver teknologi og civic en individuel pris, bare ikke målt i Civ6Production, men i Civ6Science eller Civ6Culture.

En teknologi som “Writing“, skrivekunst, koster samlet 50 Civ6Science science, mens en civic som “Foreign Trade” samlet koster 40 Civ6Culture culture. Hvis ens stat samlet producerer 4 Civ6Culture pr. træk, tager det 10 træk at have udviklet Foreign Trade. Og hver teknologi og civic åbner en række muligheder. Først når man har udviklet Writing, kan man bygge distrikt-typen “Campus” og bygge et “Library” – som først kan bygges, når et Campus er anlagt. Et biblikotek giver 2 Civ6Science pr. træk. Så har man mange byer der alle har et bibliotek, så kan den hastighed hvormed man udvikler teknologier, drives i vejret. På samme måde er Foreign Trade betingelsen for at producere en trader-enhed som er den primære måde man skaffer sig Civ6Gold gold på. Og man behøver Civ6Gold gold, fordi hver militær enhed og hver bygning typisk koster en bestemt mængde Civ6Gold gold pr. træk at opretholde.    

Distrikter er vigtige at bygge, fordi de virkeligt vigtige bygninger kræver sit særlige distrikt for at kunne bygges. Disse bygninger placeres nemlig ikke i bycentret, men i distriktet. Videnskabelige bygninger kan kun bygges i det videnskabelige distrikt, Campus. Hellige bygninger skal bygges i distriktet Holy Site, kommercielle bygninger i distriktet Commercial Hub, produktive bygninger i distriktet Industrial Zone, kulturelle bygninger i distriktet Theater Square osv.

Civ6Food food er vigtig, fordi det skaber vækst i byen, så byens opland vokser felt for felt, og byen udvider antallet af Citizen6 citizens, så byen kan udvinde ressourcer fra flere felter. Som nævnt bidrager 1 Citizen6 citizen også med 1/2 Civ6Science. Civ6Faith faith er vigtig dels fordi det giver mulighed for at ens stat kan udvikle sin egen religion – nøgternt set vigtigst fordi man dermed forhindrer andre stater i at vinde en religions-sejr der vindes når flertallet af byer i alle stater tilbeder en ens egen religion. Men både Civ6Faith og Civ6Gold er også nyttige som betalingsmiddel i særlige situationer. 

Der er et væld af andre faktorer i Civ 6. Når man passer og plejer en by, skal man således være særligt opmærksom på Housing6 housing og Amenities6 amenities. 1 Citizen6 citizen kræver nemlig mulighed for beboelse en faktor der både bestemmes af bygninger som farms og boigdistrikter samt af sanitet hvilket samlet giver byens Housing6 housing. Tilsvarende kræver Citizen6 også trivsel, muligheder for underholdning og behag hvilket er byens mængde af Amenities6 amenites. Udnyttelsen af én bestemt slags luksus-ressource giver 1 Amenities6 amenity til 4 byer. Forlystelsesdistrikter, wonder-typen-Colosseum osv. øger også Amenities6 amenities. Hvis antallet af Citizen6 citizens bliver for stort i forhold til byens mængde af Housing6 housing og Amenities6 amenites, hæmmes byens vækst og – når det handler om Amenities6 amenites – byens produktivitet og loyalitet. Til sidst kan byen blive så utilfreds at den frigør sig fra ens stat og bliver en fri by – eller måske endda bliver del af en rivaliserende nabostat.

Med disse grundbegreber burde man have et elementært overblik.

 

Nu til selve spillet – Frederick Barbarossa spillet på tempoet Marathon (1500 træk), kortstørrelsen standard, korttypen Inland Sea (Et stort kontinent med et ocean i midten) og sværhedsniveauet “Prince”, dvs. default, ingen fordele/handicaps til hverken mig eller mine AI-styrede rivaler.

Vi går i gang.

Intro 1.jpg

 

Jeg har udvalgt mig en statsleder/nation jeg godt kan lide at spille med. Frederick Barbarossa of The German Empire har gode fordele. Han har et distrikt ekstra som han kan anlægge. Andre nationer kan anlægge 1 distrikt med 1 Citizen6 citizen, 2 distrikter med 4 Citizen6 citizens, 3 med 7 Citizen6 citizens osv. Frederick kan anlægge 2 distrikter i byer med 1 Citizen6 citizen, 3 distrikter i byer med 4 Citizen6 citizens osv. Desuden anlægger Frederick ikke Industry Zones som sit industri-distrikt, men hansaer, og en hansa koster mindre Civ6Production production end Industry Zones, dvs. laves hurtigere og lettere. Desuden har Frederick en ekstra militær policy card-plads han kan anvende, dvs. han kan aktivere en ekstra militær politik. Nu spiller jeg ikke specielt aggressivt, men det er en lille fordel. Endelig har han en militær fordel i krig mod bystater – blot går jeg sjældent i krig mod bystater.

Alle øvrige valg til mit spil er standard/default. Dog har jeg valgt korttypen Inland Sea der giver ét sammenhængene landmassiv med et centralt ocean.

Jeg klikker nederst på “start game” og lader computeren konstruere en ny verden til Frederick Barbarossa og hans ukendte rivaler.

Når det er sket, viser skærmen dette:

begynd2

Jeg klikker på den runde blå knap og begynder spillet. I standard-indstillinger begynder jeg altid i Ancient Era år 4000 f.v.t. uden teknologier og byer med 7 ukendte rivaler.

Ancient Era – Normal Age

Hvad er min målsætning i denne tidlige Ancient Era som i den grad er åbningsspillet? At lægge ridset til en tysk stat ved at anlægge placere 2-3 byer strategisk kloge og ressourcerige steder. At holde byerne militært beskyttede. At undersøge de tyske byers nærområde. At udvikle de grundlæggende teknologier så builder-enheder siden kan forbedre byerne med farme, mine, plantager osv. Og udvikle Astrology og Writing så jeg er klar til at etablere de to vigtigste typer distrikter i den tidlige fase, Holy Sites og Campus.  Og  endelig og ikke mindst få opsporet og udslettet barbarer og barbar-udposter i området.

År 4000 BC

Min settler-enhed – Settler1 – befinder sig på et felt som spillet fortæller mig er velegnet til grundlæggelse af en by. Jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor dette sted skulle være så velegnet, men vælger at tro på spillet. Hermed grundlægger Frederick Barbarossa sin hovedstad, Aachen, komplet med Palace og det hele – min første bygning – så fra nu af går produktionen af Civ6Production production, Civ6Science science, Civ6Culture culture osv. i gang. Tysklands teknologiske og kulturelle fremskridt begynder.

Bemærk, et palads er Tysklands – og Frederick Barbarossas – regeringssæde og spillets eneste medfødte bygning. Men et palads er ret fantastisk. Det giver 2 Civ6Production production, 2 Civ6Science science, 1 Civ6Culture culture, 5 Civ6Gold gold, 1 Housing6 housing og 1 Amenities6 amenity – plus giver plads til 1 Great Work. For det første kommer man derfor altid godt fra start. For det andet vil ens hovedstad altid have en fordel fremfor ens andre byer.

-4000 Aachen.jpg

Aachen ligger på et kontinent kaldet Rodinia i et skovrigt og stepperigt bakkeland. Mod sydøst ligger en mindre bjergkæde – Thuringian Forest Mountains – som rækker helt ind i Aachens opland i øst. Mod nord er en af oplandets felter optaget af en sø kaldet Ammer-søen. Trods sø og bjerg ser Aachens produktivitet og vækst hæderlig ud.

Aachens første produktionsopgave blever en rekognosceringsenhed, en Scout, som er på halvdelen af en Warriors styrke, men som på jævnt terræn kan tage 3 felter pr. træk. Første civic-produktion er altid Code of Laws. Og som første teknologi-udvikling vælger jeg at gå i gang med at udvikle Animal Husbandry.

Barbarossa sender sin medfødte Warrior-enhed mod vest for at rekognoscere.

3940 BC

Warrior1 er kommet så langt mod vest at enheden møder en fremmed stat. Det er den videnskabelige bystat Fez lige vest for Kummerov-søen. Eftersom Tyskland er den første fremmede stat som Fez møder, så giver bystaten mig den gunst at tildele mig 1 Envoy6 envoy i Fez. Det er et stort plus. Det betyder at min hovedstad Aachen – og indtil videre eneste by – modtager 2 Civ6Science science pr. træk. Det er næsten en fordobling af den tyske Civ6Science science-produktion. Da spillet begyndte, frembragte jeg 2,6 Civ6Science science pr. træk. Nu frembringer jeg 4,7 Civ6Science science. Det er  virkelig heldigt! Fez ligger i øvrigt midt i bjergene. Jeg kan ikke forestille mig at Fez nogensinde bliver stor og betydningsfuld med den position.

3940 Fez.jpg

3895 BC

Jeg har trukket min Warrior-enhed mod nord og øst og møder nu en ny bystat. Nord for Ammer-søen og Aachen ligger Walchen-søen hvor bystaten Mohenjo-Daro ligger. Igen er jeg så heldig at Tyskland er den første fremmede nation som Mohenjo-Daro møder, så også her tildeles jeg 1 Envoy6 i byen. Da Mohenjo-Daro er en kulturel bystat, betyder denne Envoy6 envoy at min hovedstad fremover modtager 2 Civ6Culture culture pr. træk. Tyskland udveksler meget tidlig nyttig viden og kultur med nabostaterne.

-3895 Mohenjo-Daro.jpg

3790 BC

Ved Kummerov-søen nær Fez opstår der pludselig en barbar-udpost – Udpost Kummerov. En udpost er altid vogtet af en kriger-enhed på et teknologisk niveau – og med et styrkeniveau – der overgår nationernes. På dette stadie vogtes de normalt af spearman-enheder. Og udposter danner efter få træk nye barbar-krigere der kan blive et voldsomt problem. Så udposterne skal elimineres hurtigt muligt. Jeg sender min Warrior1 i retning af Udpost Kummerov.

Aachen har klart sin første produktionsopgave, en scout-enhed. Næste produktionsopgave er en warrior-enhed.

3745 BC

Endnu en udpost dukker op – denne gang øst for Mohenjo-Daro nord for Steinhuder Meer-søen. Det kan blive hedt for Aachen og Barbarossa!

-3745 udpost.jpg

3730 BC

Tyskland har udviklet sin første teknologi – Animal Husbandry. Med denne teknologi vil en builder-enhed kunne bygge camps og pastures  – lejre og dyreindhegninger – og således øge udbyttet (typisk 1 Civ6Food og 1 Civ6Gold eller 1 Civ6Production) på felter med dyr. Animal Husbandry gør det også muligt at udvikle teknologier som Archery og Horseback Riding. Næste projekt er at udvikle Mining.

3700 BC

Min nye scout-enhed er draget syd for Aachen og opdager nu to ting – dels et nyt kontinent Atlantis, dels en ny udpost der lige præcis ligger på Atlantis-feltet. Da jeg bruger mit kontinent-kort ser jeg at der ligger endnu en kontinent helt i nordvest – Kernorland. Min warrior1 nærmer sig Udpost Kummerov.

-3700 Udpost Atlantis.jpg

3670 BC

Tyskland har udviklet sin første civic der altid er Code of Laws, et elementært lovssystem. Med Code of Laws følger den allermest elementære regeringstype som er Chiefdom, høvdingestyre. Chiefdom giver ikke meget, men dog lidt mere influence, dvs. jeg lidt hurtigere kan sende Envoy6 envoys til bystaterne. Chiefdom repræsenterer et lodret hierarkisk styre hvor den høvdinge-agtige konge omgiver sig med en elite udvalgt på baggrund af deres status snarere end deres bedrifter og evner. Bystater udvikler aldrig mere avancerde regeringstyper end Chiefdom.

Code of Laws åbner samtidig for 4 slags politikker (eller policy cards) – 2 militære politikker og 2 økonomiske politikker. Og med chiefdom-styret kan vælge en af af hver slags – en militær politik og en økonomisk politik. Tyskerne kan som eneste nation dog vælge 1 militær politik ekstra, så jeg kan altså vælge begge militære politikker og en af de to økonomiske politikker.

De to militære politikker som jeg vælger, er Discipline og Survey. Discipline er vigtigt da den øger mine militære enheders kampstyre med +5 Civ6StrengthIcon Combat Strength i kamp mod barbarer. Survey lader recon-enheder som Scouts få kamperfaring dobbelt så hurtigt som ellers, dvs. min scout vil hurtigere få en forfremmelse. Som mit økonomiske kort vælger jeg God King – det sakrale kongedømme. Med God King-kortet får jeg 1 Civ6Faith faith og 1 Civ6Gold pr. træk i min hovedstad. Dermed kan jeg for første gang begyndte at udvikle Civ6Faith faith og dermed hurtigere udvikle et såkaldt pantheon som er en slags primitiv religion. Det er også et lille skridt på vejen i processen mod at stifte en religion. Det eneste kort jeg må lade ligge, er det ellers generelt nyttigt Urban Planning der giver +1 Civ6Production production i hver by.

-3670 Chiefdom.jpg

Nu kan jeg vælge mellem flere civics at udvikle. Jeg vælger Foreign Trade ….

3610 BC

Min warrior1 har elimineret Udpost Kummerow med assistance fra en warrior-enhed fra Fez.

3580 BC

Min scout-enhed udforsker en lille lokal landsby, en Tribal Village, nede i Atlantis-området i syd. Landsby-beboerne slutter sig taknemmeligt til Tyskland og giver i taknemmelighed Tyskland Saint Aubert’s Skull skabt af en martyr. Kraniet er et “relic” der svarer til et Great Work. Derfor kan kraniet anbringes på pladsen i Aachens palads som kan rumme et Great Work. Men hvor normale Great Works giver Civ6Culture culture og Tourism6 tourism, så giver relics i stedet (+4) Civ6Faith og (+8) Tourism6 tourism. Hermed udvikler Tyskland en del mere Civ6Faith end før.

-3580 Relic.jpg

Min warrior1 er på vej mod øst for at eliminere Udpost Steinhuder Meer ved Mohenjo-Daro, men den er forsvundet ud i det blå – sandsynligvis destrueret af krigerere fra Mohenjo-Daro. Mange tak! Jeg sender i stedet min warrior-enhed mod syd ned mod Udpost Atlantis.

3520 BC

Det Tyske Rige har udviklet teknologien Mining hvorefter en builder-enhed nu kan bygge miner eller stenbrud oven på sten, kobber og lignende mineraler. Mining åbner for at udvikle nye teknologier som Masonry, Bronze Working og Wheel. I stedet går jeg efter den 3. elementære teknologi – Pottery.

Min undersøgende scout-enhed har fundet et ørkenområde i syd, Great Sand Desert, hvor der er endnu en udpost lige syd for Den Store Sandørken.

3490 BC

Min scout opdager vest for Great Sand Desert endnu en bystat, Kabul. Jeg er heldig igen. Tyskland er også denne gang den første stat som Kabul møder, så jeg får også her 1 Envoy6 envoy. Kabul er en militaristisk bystat, og når man får en envoy i en af den slags bystater, belønnes man med +2 Civ6Production production i hovedstaden, når hovedstaden producerer enheder (settlers, warriors, builders, traders osv.).

-3490.jpg

3385 BC

Tyskland har udviklet sin anden civic, Foreign Trade, hvorefter jeg nu kan producere trader-enheder – i al fald én – og dermed etablere handelsruter og skaffe en større indtægt. Nu vil jeg udvikle Craftmanship.

Warrior1 har nu ødelagt Udpost Atlantis. Nu gælder det Udpost Great Sand Desert.

-3385 History.jpg

3355 BC

Jeg har produceret nok Civ6Faith til at anskaffe mig et pantheon, foreløberen for en egentlig religion. Et pantheon udtrykker en kult for en mindre naturbaseret guddom – jeg vælger selv hvilken slags (ud af de typer der endnu ikke er valgt af andr). Normalt vælger jeg typen Divine Spark der lader Holy Sites, campusser med bibliotek og theater squares med amfiteater producere +1  GreatPerson6 Great Person Point. Især i midtspillet er det kolossalt vigtigt at producere GreatPerson6 Great Person Points. Men denne gang tager jeg et andet valg, nemlig en City Patron Goddess der giver produktionen af en bys allerførste distrikt  +25 % Civ6Production production. Tysklands særlige evne er tidligere end andre lande at have plads til flere distrikter, dvs. jeg skal producere flere distrikter hurtigst muligt for at udnytte evnen. Denne hurtige distrikt-udvikling kan fremmes af en City Patron Goddess, tænker jeg.

-3355 Pantheon.jpg

3310 BC

Mit held bliver ved. Nu opdager jeg en handels-bystat, Lisbon, som atter lader mig give bystaten en Envoy6 envoy – hvilket medfører at min hovedstad modtager 4 Civ6Gold gold pr. træk. Det er handelsbystaters gave. Vældigt fint for økonomien!

3295 BC

Tyskland har udviklet teknologien Pottery hvormed jeg kan bygge fx et Granary, forrådskammer, i mit City Center hvilket fremmer byens vækst en smule (+1  Civ6Food food). Vigtigere – når jeg har udviklet Pottery, kan jeg også udvikle teknologierne Writing og Irrigation. Jeg går nu i gang med at udvikle Irrigation.

3115 BC

Aachen har nu produceret en settler-enhed – Settler2. Interessant nok ser jeg at spillet ikke tilbyder gode steder at placere en by nord for Aachen overhovedet. Tyskland vil gerne vinde herredømme mod vest i retning af Kummerow-søen, og i den retning sender jeg min Settler2. Jeg har ingen militær-enhed som jeg kan bruge til at danne en konvoj med min settler. Det er noget dristigt, også dumdristigt, men jeg har ikke tid til at vente på en militær-enhed og gambler lidt. Der burde ikke være barbarer i området.

3100 BC

Nede ved Udpost Great Sand Desert hilser min Warrior1 på en mongolsk scout-enhed. Denne enhed er udsendt fra den store fyrste Genghis Khan af Det Mongolske Imperium. Genghis’ ambition er at være “Horse Lord” dvs. han opbygge verdens største rytterkpmpagni og hader rivaler til denne ambition.

Genghis intro.jpg

Mongolerrigets hovedstad – og måske nok eneste by indtil videre – Qaraqorum – ligger langt mod vest.

Kort tidlig mongolerriget.jpg

Verden som jeg kender den år 3100 BC. Den sorte prik til højre er Aachen omgivet af grå felter = Tyskland – eller Aachens opland. Aachen er omgivet af 4 bystater – den røde prik forneden = Kabul, den gule prik over den = Lisbon, den blå prik over denne = Fez og endelig den pink prik øverst = Mohenjo-Daro. Langt til venstre for Kabul i bunden af billedet ses en højrød prik omgivet af 6 beige felter. Det er Mongolerrigets hovedstad Qaraqorum som tydeligvis er noget mindre end Aachen. Faktisk er Mohenjo-Daro større end Qaraqorum.

3070 BC

Min Settler2 når frem til sin destination – et sumpet regnskovsområde – og grundlægger den 2. tyske by – Frankfurt. Byen har indtil videre en udpræget lav produktivitet, blot 2 Civ6Production production pr. træk faktisk,  men der er gode mineralfelter blot 2 felter fra Frankfurts City Center, så på sigt kan den måske fungere. Jeg sætter Frankfurt i gang med byens første produktionsopgave, en builder-enhed, og det vil med Frankfurts nuværende størrelse tage byen 75 træk om at lave en builder. Det er jo vanvittigt.

-3070 Frankfurt.jpg

3040 BC

Tomyris, den frygtindgydende dronning af Skytherriget, hilser på. Skytherne er ligesom et andet steppefolk, mongolerne, tilhøjelige til at udvikle ryttere, men særligt står deres hu til trofasthed. De sætter pris på venskaber, og venskabets ubrydelighed. Jeg kan se at skythernes hovedstad Pokrovka ligger langt tættere på Tyskland end mongolernes hovedstad Qaraqorum. Skytherne kan godt blive en udfordring, også selv om spillet ikke anbefaler at jeg ekspanderer mod nord. Jeg tager en foreløbig beslutning om at slutte venskab med Tomyris så hurtigt som muligt. Eftersom hun værdsætter venskaber, vil det måske pacificere hende i forhold til et krigerisk overfald på mig?

Kort tidlig Skytherriget.jpg

Tyskland har nu to byer – Aachen og Frankfurt – som ses som de to sorte prikker omgivet af gråt øverst til højre. Skythernes hovedstad Pokrovka ses foroven som en rød prik omgivet af orange felter.

-3040 History.jpg

2920 BC

Tyskland har udviklet en ny civic, Craftmanship, det gode håndværk – den første specialisering i kunsten at producere noget godt. Det åbner for to nye glimrende politikker – eller policy cards – Ilkum – der gør det 30 % hurtigere at producere builders, samt Agoge – der fordobler den hastighed hvormed man kan producere de klassiske melee- og ranger-enheder i Ancient og Classical Era (altså warrior, swordsman, slinger og archer). Det er to gode kort. Har jeg brug for oprustning i perioden, er det Agoge der skal bruges, og min builder-produktion lettes en del af Ilkum. Jeg har ikke brug for oprustning, men jeg burde nok have valgt Ilkum som mit økonomiske kort. Frankfurt er jo i gang med sit uhyre langvarige projekt med at bygge en builder-enhed.

Jeg holder dog fast i Urban Planning som økonomisk kort for at maksimere mine byers produktion.

Næste civic skal være State Workforce …

-2920.jpg

Min scout opdager en ny bystat, Rapa Nui, der ligger lige syd for skythernes hovedstad Pokrovka. Rapa Nui er en kulturel bystat, og lidt ekstra Civ6Culture culture til hovedstaden ville have lunet, men det bliver ikke til envoys denne gang. Skytherne besøgte Rapa Nui først og fik derfor en envoy i bystaten.

-2920 Rapa Nui.jpg

2905 BC 

Teknologien Irrigation er udviklet, og dermed kan jeg bygge plantager i regnskoven – en struktur der giver gode penge – +2 Civ6Gold gold pr. plantage. Målet er nu at udvikle Writing.

2695 BC

Teknikken Writing lod sig ret hurtigt udvikle. Hermed kan information videregives vidt og bredt og fra generation til generation, så det er et enormt videns-boost. Med Writing kan jeg nu anlægge det videnskabelige distrikt, en Campus, og samtidig bygge et bibliotek i min campus. Det giver god Civ6Science science.

Det er en vigtig stund for Tyskland – der har valgt at satse på distrikter og på en Science Victory – nu at udvikle den teknologi så landet kan bygge sine allerførste distrikter som netop er Civ6Science science-producerende distrikter. Hvorfor så ikke straks bygge en Campus – eller en builder der kan bygge alle de fine plantager, farme, husdyr-indhegninger, miner og stenbrud der nu kan konstrueres? Fordi jeg har valgt at satse på tidlig og stor ekspansion. Aachen producerede sidst en settler og er nu i gang med den næste, mens Frankfurt jo arbejder på sin builder. Men når jeg er frigjort fra denne produktion, har jeg teknikkerne til at anlægge distrikter og sætte min builder i gang med nogle effektive produktions-forbedringer.

Jeg går fluks i gang med at udvikle Astrology der åbner op for et distrikt der er næsten vigtigere end en campus på dette stadie – nemlig det hellige distrikt, Holy Site.

2665 BC

Min warrior2 undersøger det kølige tundra-område i syd og i et større nåleskovsområde opdager nu ting – dels mit første “Natural Wonder”, bjerget Zhangye Danxia, dels en ny udpost to felter fra Zhangye Danxia. Hvis bjerget kommer til at indgå i oplandet til en tysk by, får jeg +2 points til udviklingen af en Great General og en Great Merchant. Det er dog ikke lige oplagt at placere en by hernede. Men når man finder et natural wonder, boostes udviklingen af Astrology altid. Så det er jo timing.

-2665 Zhangye Danxia.jpg

2635 BC

Udpost Zhangye Danxia er ryddet.

2605

Aachen er nu færdig med Settler3 som Frederick Barbarossa ønsker at sende mod syd for at åbne op for landet hernede i Atlantis-arealet. Næste produktionsopgave er en trader-enhed. Den har jeg ventet længe på.

2575 BC

Min warrior2 angribes af en barbar-scout der elimineres. Warrior2 har nu nok experience til at kunne forfremmes, og jeg vælger Battlecry, en forfremmelse for melee-enheder der giver +7 Civ6StrengthIcon Combat Strength i opgør med andre melee-enheder og ranged enheder (altså skytter). Begge mine warrior-enheder, warrior1 og warrior2, har nu en Battlecry-forfremmelse og er pænt stærke.

2560 BC

En hollandsk scout besøger Frankfurt. Dermed træffer jeg den dygtige dronning Wilhelmina af Det Hollandske Imperium. Wilhelmina elsker handel og folk der handler med hende. Af samme grund er hollændere ofte en velstående og ganske stærk nation.

Wilhelmina intro.jpg

Den hollandske hovedstad Amsterdam ligger i øvrigt noget  vest for det skythiske område – dvs. langt væk fra Tyskland. Det passer mig fint, selv om det reducerer handelsmulighederne.

Kort tidlig Holland.jpg

Den hollandske hovedstad Amsterdam er her afbildet som en blå plet omkranset af det hollandske opland markeret med orange. Som man ser, er hollænderne pænt langt væk fra tyskerne. Skytherriget, gult område, har nu mindst to byer. 

2490 BC

Settler3 når frem til sin destination ved den mindre sø Königsee syd for Aachen – i grænseområdet mellem Rodinia og Atlantis – og grundlægger her tyskernes 3. by – Berlin.

-2490 History.jpg

Berlins allerførste produktion bliver at anlægge en Campus, det videnskabelige distrikt.

2480 BC

Tyskland har udviklet teknologien Astrology – den første spirituelle teknologi. Dermed er det nu muligt at anlægge det religiøse distrikt, Holy Site, og bygge en hellig bygning, et shrine, i distriktet. Skulle jeg have behovet, kan jeg også anlægge det første religiøse wonder, Stonehenge. Den stat der anlægger Stonehenge, får automatisk ret til at stifte en religion.

Næste udviklingsmål er Bronze Working …

2430 BC

Aachen er færdig med at producere en trader-enhed. Min trader kan påtage sig 4 forskellige handelsruter fra Aachen, to indenrigs og to udenrigs. Ruterne til de to andre tyske byer, Frankfurt og Berlin, giver 1 Civ6Food food og 1 Civ6Production production pr. træk, mens ruterne til to af de nærliggende bystater, Fez og Mohenjo-Daro, giver 3 Civ6Gold gold pr. træk. Jeg har især behov for at øge min indtægt, så ruten må gå til en af bystaterne. Jeg vurderer at ruten Aachen – Mohenjo-Daro er sikrest og lettest at beskytte. En trader er helt ubeskyttet, og selv en barbar-scout kan udplyndre ruten og tilintetgøre trader-enheden.

Mohenjo-Daro skænker Aachen en envoy. Dermed har Frederick Barbarossa 3 envoys i Mohenjo-Daro der dels vil give +2 Civ6Culture i hvert af Tysklands Theater Square-distrikter, dels medfører at bystaten anerkender Barbarossa som sin første “suzerain” eller overherre. Med denne status får Tyskland ekstra  Housing6 housing af sine byer – Mohenjo-Daros særlige gunst mod sin suzerain.

  -2430 handelsrute.jpg

Næste produktionsopgave i Aachen er et anlægge det religiøse distrikt, et Holy Site.

2330 BC

Jeg kan nu vælge en “guvernør-titel”, dvs. udnævne en guvernør til en af mne byer, eller forfremme en siddende guvernør. Da jeg ingen har, udnævner jeg mi første. Det er The Cardinal, der i sin ordinære egenskab af “bishop” vil fordoble sin bys religiøse indflydelse. The Cardinal – med egennavnet Moksha – sender jeg til Aachen som jeg ønsker skal være Tysklands åndelige centrum. Men Kardinalens effekt vil naturligvis først dukke op i det øjeblik jeg måtte have stiftet en religion.

Guvernører er i øvrigt med til at sikre byers statslige loyalitet.

-2330.jpg

Jeg har udviklet en ny civic, State Workforce, altså statslig arbejdskraft, en offentlig administration. State Workfoce åbner både for to nye stærke policy cards og et ret nyttigt distrikt og 3 bygningstyper. De nye policy cards, eller politikker, er Corvée, der giver en reduktion af produktionstiden på 15 % når jeg producerer et wonder fra Ancient og Classical Era. Og Conscription der gør det billigere at opretholde et militær – 1 Civ6Gold gold pr. enhed. Det nye distrikt er et regeringsdistrikt, Government Plaza, som Tyskland kun kan – og behøver – at anlægge et af, og herpå kan på nuværende niveau anlægges 1 af 3 bygninger – og når det bliver aktuelt, vil det blive bygningen Ancestral Hall. 

Jeg beholder de nuværende policy cards og venter med min Government Plaza. Et Holy Site og en Campus står i første række. Næste civic jeg går efter, er Early Empire. Når den civic er udviklet, kan jeg nå mit første kulturelle mål – Political Philosophy.

2290 BC

Tyskland har udviklet Bronze Working der først og fremmest er nyttigt militær-teknologisk.  Det åbner for min første anti-cavalry-enhed, altså en militær-enhed der især er stærk i kampen mod ryttere. Det er en spearman-enhed som jeg jo kender fra barbarernes bevogtning af udposter. En spearman har styrke 25 Civ6StrengthIcon, dvs. er lidt stærkere end en warrior, men mod ryttere får enheden +10 Civ6StrengthIcon. Med Bronze Working kan jeg nu også anlægge militære distrikter, Encampments, med dertil hørrende militære bygningsanlæg – i første omgang Barracks, ligesom den strategiske ressource jern nu bliver synlig.

Uddelbart trues Tyskland ikke militært, og jeg ser ingen grund til oprustning – eller til anlæggelse af Encampments eller produktion af spearmen.

Mit mål er nu at udvikle Currency så jeg kan anlægge handelsdistrikter.

2250 BC

Omsider har Frankfurt fået produceret sin builder-enhed. Nu frembringer byen en campus.

2210 BC

Mit første distrikt er færdigt. Aachen har anlagt sit Holy Site.

-2210.jpg

Aachen er færdig med sit Holy Site på feltet lige sydøst for Aachens City Center op langs Thuringian Forest Mountains …

Syd for Frankfurt ved vulkanen Popocatepetl dukker en ny barbar-udpost op.

 

2170 BC

Udpost Popocatepetl er elimineret. De tyske styrker har været ret effektiv med at opspore og fjerne barbarerne og deres udposter. Tyskland ligner et succesrigt land, både i kraft med den effektive politik mod barbarerne, og pga. sin perfekte beliggenhed uden rivaliserende nationer alt for tæt på, men til gengæld masser af bystater lige omkring.

-2170 History.jpg

2100 BC

Early Empire er nu udviklet. Denne civic åbner for nyttige policy cards når det kommer til kolonisering. Kortet Colonization medfører at Tyskland dobbelt så hurtigt kan producere en settler-enhed. Og kortet Land Surveyors gør det 20 % billigere at købe felter til byers opland. Den vigtigste egenskab ved Early Empire er dog at Tyskland nu kan begynde at udvikle Political Philosophy.

Jeg får en ny guvernør-titel som jeg benytter til at udnævne The Educator – med personnavnet Pingala – som guvernør i Berlin – Tysklands første intellektuelle centrum.

2090 BC

Berlin har nu anlagt Tysklands første campus og går nu i gang med på sin campus at anlægge et bibliotek.

2070 BC

Aachen er i en pæn vækst hvilket er begyndt at skabe Housing6 housing-problemer. Byen kan ikke rumme sine mange  Citizen6 citizens hvilket forsinker byens vækst en del. Det vil være en god idé næste gang at producere en builder-enhed. Det er dog mest farms der giver bedre Housing6 housing, og Aachens bakkede opland er ikke videre velegnet til agerbrug.

2060 BC

Tyskland har udviklet Currency, en teknologi der egentlig hører til i Classical Era. til gengæld har tyskerne forsømt Ancient Era-teknologier som Archery. Med Currency kan jeg nu anlægge handelsdistrikter, Commercial Hubs, og heri anlægge et Market, en markedsplads. For hver markedsplads, kan jeg producere en ny trader-enhed. Currency åbner også op for fremover meget vigtige teknologier som Mathematics og Apprenticeship. Men man må kravle får man kan gå, så jeg går i stedet efter at udvikle Wheel.

2000 BC

En barbar-udpost er dukket op nær Mohenjo-Daro. Den truer min handelsrute og er nu elimineret.

1980 BC

Der dukker endnu en barbar-udpost op, nu sydvest for Berlin. Frederick Barbarossa sender sin Warrior2 dernedad.

1960 BC

Genghis Khan af Mongolerriget har nu bygget verdens første wonder, nemlig The Great Bath.

Tyskerne har udviklet teknologien Wheel. Dermed kan jeg dels producere kavaleri-enheden Heavy Chariot – en tung stridsvogn der nu ikke er så stærk, kun 28 Civ6StrengthIcon, dels kan jeg i mine City Centres anlægge vandmøller der både giver 1 Civ6Food og 1 Civ6Production . Med Wheel i bagagen kan jeg udvikle Engineering. Men jeg mangler Archery, så det går jeg efter.

1910 BC

Aachen har bygget en builder-enhed og kan nu anlægge et Government Plaza-distrikt.

1860 BC

Archery blev hurtigt udviklet. Hermed kan jeg producere en udmærket defensiv kriger af typen “ranged unit” nemlig en archer. Jeg kan også bygge et Wonder – “Temple of Artemis”, nyttigt hvis jeg har mange lejre. Jeg fortsætter med at indhente de teknologier jeg er lidt på efterslæb af og tilstræber at kunne Horseback Riding.

1830 BC

Vulkanen Popocapetl syd for Frankfurt går i udbrud. Jeg har ingen enheder, byer eller bygninger i nærheden og slipper uden men.

1810 BC

Ancient Era ophører og afløses af Classical Era som er udfasningen af åbningsspillet. Mit mål i Classical Era er at grundlægge 2-3 nye tyske byer, grundlægge en religion, skaffe mig en mere kompleks regering end Chiefdom og sikre de tyske byer både militært og distriktsmæssigt nok til at jeg kan gå ind i Midtspillet med fortrøstning. Jeg skal helst have færdiggjort mine biblioteker, og hvis jeg kan udvikle Education og påbegynde bygningen af universiteter på mine campusser, vil det være herligt.

Lige her ved æreskiftet en hurtig gennemgang af mine 3 tyske byer. Aachen er en stor, velfungerende by på 5 Citizen6 citizen i størrelse hvilket varer til 90.000 indbyggere. Byen, der er bestyret af guvernøren Moksha The Cardinal har et Holy Site med shrine og lige til venstre for Aachens Holy Site ses her et Government Plaza med violette farver under anlæggelse.

-1810.jpg

Her ses fordelingen af Aachens 5 Citizen6 (+ den 6. i Aachens City Center). De lyseblå medaljoner betyder at her er der en aktiv Citizen6. Al den Civ6Faith faith og al den Civ6Gold gold som Tyskland frembringer, kommer fra Aachen.

-1818 Achen .jpg

Frankfurt – Tysklands anden ældste by – grænser direkte op til Aachen mod vest og er på 3 Citizen6 hvilket svarer til 21.000 indbyggere. Frankfurt har en færdigbygget campus lige syd for bjerget der ligger syd for byens City Center, men byens produktivitet er ikke i top.

-1810 Frankfurt.jpg

Ser man på Frankfurts bearbejdning af sit opland, fornemmer man udfordringerne for byen. Men byens Campus er velanbragt og giver alene i kraft af sin placering hele 3 Civ6Science.

-1810 Frankfurt citiz.jpg

Berln er anbragt blot to felter fra spillets østlige yderkant og midt i et tropisk jungleområde, men har tydeligvis fat i både en større vækst og produktivitet end Frankfurt. Berlin har overhalet Frankfurt i størrelse og er Tysklands anden største by med 4 Citizen6 svarende til 48.000 indbyggere. Berlins campus ligger nord for Königssee og er lige så velplaceret som Frankfurts med Civ6Science – og Berlin er i øvrigt lige ved at have færdiggjort et bibliotek på sin campus – på billedet forneden den høje blå bygning tæt ved spilleranden med et ufærdigt tag.

berlin1810.jpg

Nærbillede af Berlins campus med biblioteket til højre.

berlinbib2.PNG

Hvis man åbner for fordelingen af Berlins 4 Citizen6 citizens i byens opland, forstår man hvorfor byen kan bruge mere Civ6Production og Civ6Food end Frankfurt. Især en citrus-lund i syd giver godt med føde. Samtidig har der faktisk ikke være nogen builder-enhed og lavet forbedringer i Berlins opland endnu. Det er ikke nødvendigt.

-1810 Berlin citiz.jpg

1790 BC

Fantastisk, Tyskland har på dette meget tidlige tidspunkt i Classical Era udviklet Political Philosophy der åbner op for mere avancerede regeringsformer end Chiefdom. Bystater synes pudsigt nok ikke at kunne komme så langt i udvikling men forbliver i Chiefdom-styret til spillet er slut, men mine rival-civilisationer med mange byer kan selvfølgelig.

Med Political Philosophy stiger Tysklands bevidsthed om styreformen, og man kan aktivere hele 4 aktive policy-cards i stedet for 2. Og der kommer nu policy cards i andre genrer end de røde militære og de brune økonomiske kort, nemlig grønne diplomatiske kort. Med Political Philosophy følger de to mest basale diplomatiske kort, Charismatic Leader, der giver 2 ekstra influence-points, så man hurtigere kan sende en Envoy6 envoy til en bystat, eller Diplomatic League, hvor den allerførste Envoy6 envoy der sendes til en bystat tæller for 2 Envoy6 envoys.

Political Philosophy åbner også for endnu en ny type policy cards, nemlig de violette wildcards der som regel øger mængden af GreatPerson6 Great Person points (GPP’er) på en specifik måde – fx til en Great Scientist, en Great Prophet, en Great Artist osv. Det er dog først civics som Mysticism eller Drama and Poetry der præsenterer de første violette kort, men nu er der en wildcard-plads som kan bruges på alle farver – røde, brune, grønne – og hvis de er dukket op – violette kort.

Det interessante ved Political Philoophy er at den ikke står for en særlig regeringsform, men præsenterer 3 forskellige regeringer med hver sin kombination af typer af policy cards man kan vælge. Man tvinges altså til at forholde sig til sin strategi.

Den mest komplette regeringsform er Oligarki der styrker ens militær. Ens fodfolk (warriors, swordmen og spearmen) får hver +4 Civ6StrengthIcon Combat Strength. Og oligarki giver plads til 1 militært kort, 1 økonomisk kort, 1 diplomatisk kort og 1 wildcard.

Mere ekstrem er Autokrati der styrker ens hovedstad – hvis felter boostes, ligesom ens Civ6Production production til at udvikle Wonders øges med 10 %. Autokrati giver plads til 2 militære kort, 1 økonomisk kort, 1 wildcard og altså ingen diplomatiske kort.

Endelig er der Klassisk Republik der tilbyder +1 Housing6 housing og +1 Amenities6 amenity til byer med distrikter samt øger mængden af GreatPerson6 Great Person points (GPP’er) med 15 %. Den Klassiske Republik har fordelingen plads til 2 økonomiske kort, til 1 diplomatisk kort og til 1 wildcard – altså ingen pladser til militære kort – men de militære kort kan selvfølgelig bruges på wildcard-pladsen.

Forenklet: Er man til pral og show off, skal man vælge autokrati. Er man til stærke fodfolk, skal man vælge oligarki. Vælger man at negligere militæret og satser i stedet på trivsel, økonomi og kultur, skal man vælge klassisk republik. For mig er det naturlige forløb først at vælge oligarki, og siden klassisk republik.

Men jeg føler mig så tryg at jeg vover allerede nu at vælge Classical Republic. Tyskland har som særretighed jo en automatisk plads til de røde, militære kort, så her kan jeg anbringe Discipline som jeg ikke er villig til at give slip på endnu.

-1790 Classical republic.jpg

Jeg udvikler nu Mysticism der kan være med til at fremme den proces at nå at grundlægge en religion i tide …

1780 BC

Jeg etablerer min første diplomatiske handel. Den foregår med Wilhelmina af Holland og medfører at jeg tilbyder luksus-ressourcen Mercury de næste 30 træk imod at hun de næste 30 træk pr. træk giver mig 3 Civ6Gold gold.

første handel Wilhelmina.jpg

1770 BC

Aachen har konstrueret distriktet Government Plaza, og Berlin har konstrueret et bibliotek. Nu konstruerer begge byer en settler-enhed. Tyskland må udvides.

1740 BC

Tyskland har udviklet teknologien Horseback Riding. Jeg har længe kunnet udvikle kavaleri – nemlig tungt kavaleri i form af stridsvogneenheder (Heavy Chariot), men nu kan jeg udvikle mit første lette kavaleri i form af horseman-enheder. Horsemen er stærkere end stridsvogne – 36 Civ6StrengthIcon Combat Strength mod stridsvognes 28 Civ6StrengthIcon – og langt hurtigere. Stridsvogne tager blot 2 felter på ét træk; horsemen tager 4 felter! Ambitionen er dog ikke at udvikle en tidlig hær – Tyskland føler sig ikke truet – men at bruge Horseback Riding til de teknologier som denne teknologi åbner for – Construction, Strirrups og ikke mindst Apprenticeship – den måske vigtigste teknologi for tyskerne i denne tidlige fase. I første omgang udvikler jeg Mathematics. Kerne-teknologier nu er Apprenticeship og Education – og Education kræver Mathematics.

1680 BC

Min scout-enhed er blevet dræbt af barbarer i den nordlige tundra.

1670 BC

Jeg har udviklet en ny civic, Mysticism, der åbner for de første violette wildcard-politic carts – altså kort der primært fremmer Great Person Points. De første violette kort er Inspiration der giver +2 Scientist6 Great Scientist points – bestemt nyttigt, fordi Great Scientists typisk booster teknologi-udviklingen. Mens Revelation giver +2  Prophet6 Great Prophet Points. Sidstnævnte behøver jeg til at grundlægge en religion, så jeg udvælger mig kortet Revelation. Til gengæld lægger jeg Ilkum til side – kortet der reducerer produktionstiden af builders med 1/3.

-1670 Revelation.jpg

1660 BC

Frederick Barbarossa af den klassiske republik Tyskland er nu suzerain for hele to bystater – Mohenjo-Daro og Fez.

citystates 1600 bc.PNG

1600 BC

En lille militær krise opstår. Der opstår en barbar-udpost i vest, og jeg trækker min Warrior1 derhen. Dermed er min handelsrute ubeskyttet, og lynhurtigt dukker en barbar-scout-enhed op og truer ruten. Jeg køber mig fluks en horseman-enhed. En horseman er både rimelig stærk og yderst hurtig.

1590 BC

Tyskland har udviklet teknologien Mathematics. Dermed åbnes der op for at udvikle Education samt bygge et ret givtigt wonder hvis man har ørkenfelter – Petra. Det har jeg så ikke lige umiddelbart. Nu udvikler jeg – måske lidt sent Iron Working.

Aachen er færdig med at udvikle sin settler-enhed – Settler4. Nu producerer Aachen en vigtig bygning på Aachens nye Government Plaza – det er Ancestral Hall der sørger for at nye byer automatisk er udstyret med en builder-enhed.

1520 BC

Settler4 har nået sin destination på Atlantis-kontinentet lige vest for Berlin. Hermed grundlægges byen Heidelberg der straks går i gang med at producere en builder. Ad åre skal Heidelberg vise sig at blive en uhyre stærk by for Tyskland, men det fornemmes ikke her i begyndelsen.

1470 BC

Jeg har udviklet min første Great Person – nemlig en Great Prophet i form af Siddharta Gautama der dukker op i Aachen. Jeg sender Gautama til Aachens holy site hvor han grundlægger en religion. Da det handler om Det Hellige Tysk-Romerske Rige finder jeg det mest passende at benævne religionen Catholicism. Jeg gør ikke så meget ud af designet af Catholicism da min religionsdannelse især er defensivt ment. Jeg vil forhindre andre spillere i at vinde en Religious Victory ved fx at konvertere over halvdelen af mine byer. Hvis jeg sikrer at mindst halvdelen af mine byer tilhører den religion jeg selv har grundlagt, altså Catholicism, så kan ingen anden vinde en Religious Victory. Som “Follower-belief” vælger jeg Choral Music der lader shrines og temple producere lige så meget Civ6Culture culture som de producerer Civ6Faith faith. Som “worship-belief vælger jeg Gurdwara, en bygningstype som katolske byer nu kan bygge efter et tempel er bygget og da for hvert træk kan producere 3 Civ6Faith og 2 Civ6Food food – så gurdwaras er gode for byers vækst. Den mest perfekte worship-belief for en der går efter en Science Victory, er Wat – idet en wat frembringer 3 Civ6Faith og 2 Civ6Science . Men denne worship-belief er allerede taget af en anden. En gurdwara er bestemt også okay.

-1470 Catholicism.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Under konstruktion

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s