Emenkaya – sado-yoga eller psykopatisk fup?

Følgende artikel skrev jeg for Dialogcentret i Århus i 2003 om Emenkaya-ordenen – et sekterisk samfund som den nu afdøde Uffe Hove opbyggede omkring sig omkring årtusindeskiftet. En hændelse der inkluderede seksuelt misbrug af en mindreårig, Krista, og at en 50-årig hjælpepræst blev tæsket til døde under et ritual. Hove fik i 2003 7 års fængsel for dødsvold mod hjælpepræsten og giftede sig året efter med Krista. Hun uploadede siden under navnet Blue en række pornografiske billeder af sig selv på nu nedlagte hjemmesider som Countsix.com og Drastic Rose. I 2008 blev Uffe Hove løsladt, og i 2011 afgik han ved døden, ifølge en kilde måske pga. et “indirekte selvmord”. Men nu er vi ovre i gætteriet.

Artiklen blev publiceret i Den Nye Dialog (Dialogcentrets medlemsblad) i oktober 2003. Artiklen bygger ikke på interview med nogen af de berørte parter, men på hvad der var tilgængeligt i pressen og på internettet, herunder ikke mindst en række religiøse tekster, som Uffe Hove skrev, og som blev uploadet på internettet, men som nu er pillet af nettet igen.

Tom Thygesen Daugaard, april 2016.

Århus Stifttidende bragte i 2008 følgende artikel om sagen: Brugte 15-årig som sex-slave. Nu løslades sekt-lederen.

__________________

krista hove løsladelse

Krista og Uffe Hove i 2008 ved sidstnævntes løsladelse

En sektleder i Randers, Uffe Hove, slog for et par år siden et medlem til døde under et sadistisk ritual og udnyttede seksuelt en 15-årig datter af et af medlemmerne. Vi ser på historien, og på, hvad det er for en religiøsitet, der har drevet sekten.

 En morgen i oktober 2001 blev den 50-årige Ellen-Johanne Tandrup fundet død og stærkt forslået i sin seng i sit bofællesskab i Hørhaven i Randers. Hendes bofæller fortalte politiet, at hun var kommet hjem ved midnat i forslået tilstand og var gået i seng. Men den historie holdt ikke, fandt politiet snart ud af.

Ellen_Johanne_Tandrup_02

Ellen-Johanne Tandrup

Ellen-Johanne Tandrup, beskrevet som kvik, vidende sød, åben og hjælpsom, men også grænsepsykotisk og selvmordstruet, var blevet gennemtævet i sit eget bofællesskab. Ja, den tidligere gymnasielærer og hjælpepræst var gennemtævet af sit eget bofællesskab i noget, der lignede et religiøst sadistisk ritual. Gennem flere timers ydmygelser fik Tandrup over 20 hovedlæsioner, som hun få timer efter døde af.

Krista og ulven

Da Ellen-Johanne Tandrup blev slået ihjel, var en kun 15-årig pige med til at binde hende. Krista Bindslev Christensen – smuk, sød og intelligent – var sammen med sin mor, biolog og tidligere Steiner-lærer Hanne Bindslev, og flere af sine søstre i januar 2000 flyttet ind i bofællesskabet i Hørhaven.

krista countsix

Krista Hove lagt ud på nettet på Countsix-hjemmesiden

Det kaldte sig også Livsfællesskabet eller Indjani eller Emenkaya-ordenen (foruden Mason Akademi, Virkegruppen Ninaku o.a.). Denne okkulte orden krævede, at medlemmerne ved underskrift betingelsesløst overdrog sjæl, legeme og økonomiske midler til ordenens leder, Uffe Eidorff Hove, landpost og ‘heilpraktiker’. Hove havde fortalt Hanne Bindslev, at hun havde været alt for beskyttende og omklamrende over for Krista. Derfor skulle hun overdrage ham opdragelsen af Krista og lade hende flytte op til ham på 1. sal i huset på Hørhaven. Det var den samme etage, hvor Tandrup havde sit værelse, hvori hun blev slået og dræbt. Hanne Bindslev mistede da kontakten til Krista, mens Hove tog sado-masochistiske nøgenfotos af Krista og lagde dem ud på nettet. Da dagbladet BT konfronterede Hanne Bindslev med disse fotos, forlod hun og hendes døtre bofællesskabet – men uden Krista, der helt var i Hoves vold og dybt forelsket i ham.

Hoves psykopati

I juli 2002 blev Uffe Hove idømt 7 års fængsel for vold med døden til følge, for besiddelse af børneporno samt for samleje med en 15-årig (Krista), som han var betroet opdragelsen af.

uffe-hove

Uffe Hove i sine velmagtsdage

Retslægerådet og retspsykiatriske undersøgelser havde beskrevet Hove som ikke sindssyg, men med narcissistiske opfattelser. Med en ringe fornemme for andres behov og følelser. Med sadistiske træk og et udtalt behov for kontrol over andre. Uden indlevelse over for andre, men med en vanskelig styrbar aggressivitet. Med tendens til langvarigt nag, men til gengæld uden anger i forbindelse med konsekvensen af sine handlinger. Og i det hele taget med en afvigende personlighed, som under dække af kærlighed kan være forførende og manipulerende indtil det truende og uden for terapeutisk rækkevidde. Kort sagt var Hoves diagnose ‘karakter-afviger’, og retslægerådet anbefalede ham derfor idømt tidsubestemt behandlingsdom, dvs. livslang anbringelse på den lukkede afdeling i et psykiatrisk hospital.

Også Hoves kæreste, Trine Olesen, blev idømt fængsel (2 år) for medvirken til dødsvolden.

Forbrydelse og straf

Men juryen tog hensyn til, at Hove ikke før havde fået dom og idømte ham almindelig fængsel. Dermed tog juryen netop ikke hensyn til ordenens kvinder, der har fået deres selvstændighed helt fjernet af Hoves psykopatiske charme og manipulationer. Og som derfor fremdeles finder ham nærmest guddommelig – klog, indsigtsfuld, venlig og kærlig. Krista har de sociale myndigheder ganske vist fjernet flere gange og anbragt uden at hun kunne kontakte nogen som helst uden for myndighedernes kontrol. Krista vil nemlig bestandigt kontakte Hove og ordenens kvinder og hader derfor sine forældre for at adskille hende fra ordenen. Derfor er hun flere gange flygtet tilbage til Emenkaya-gruppen.

Sidste gang flygtede Krista fra november 2002 til marts 2003, hvor hun blev fundet sammen med den nu løsladte Trine Olesen sømmet inde bag et hulrum i ordenens hus. Siden har politiet rejst tiltale mod 4 af tilhængerne for at hjælpe Krista til at skjule sig.

For Krista er forløbet også meget ulykkeligt, for hun føler sig ved anbringelsen sat i fængsel og nærmest i isolation uden at have gjort noget ulovligt eller forkert. Og det kan man jo følge hende i. Men den 13. januar fylder Krista 18 år og bliver dermed myndig til at gøre, hvad hun vil…

Steiner eller tantra?

Dette har alt sammen fået en grundig behandling i medierne. Derimod har der været nogen forvirring om, hvad det var for en religiøsitet, der er tale om. Den dræbte Ellen-Johanne Tandrup har været student på Aarhus Universitet hos Dialogcentrets stifter, professor Johs. Aagaard, der husker hende for hendes engagement, viden og åndfuldhed, men i de senere år også for hendes optagethed af den indiske sex-okkultisme, tantrismen. I dagspressen har det da også forlydt, at Emenkaya-ordenen var præget af en tantrisk ‘sado-yoga’.

Men ud fra de papirer, der er tilgængelige om ordenens og Hoves tankegang, er det svært at se en direkte forbindelse mellem Hove og indisk religiøsitet. Hove har på et tidspunkt under navnet Master Ason haft en del tekster lagt ud på internettet.  ‘Disse tekster er en mærkværdig blanding af Rudolf Steiners antroposofi, en smule reichiansk psykoterapi og en hel del spiritualiserende sado-masochisme (S/M). Teksterne prøver at forklare, hvorfor det er åndeligt udviklende at være en S/M-’slavetøs’, for de „bliver legemligt berørt, på et utal af planer for eksistens og følelse“, som Hove udtrykker det.

Slavetøsens udvikling

Hoves evangelium er, at kvinden er beriget med sin krop, men belastet med sin sjæl. Han skriver:

„Slavetøsen, må i sandhed vinde indsigt for sine vidunderlige egenskaber til hengivelse og livets adgang. Dette kan hun dog kun lære i hendes legemes natur, da hendes sjæl indeholder helt andre perspektiver. Kvindens drift imod egen opfyldelse, er forårsaget i hendes sjæls konfiguration, ikke i hendes legemes væsen og udformning. Kvindens legeme, er helt og holdent skabt til glæde, og inspiration, samt livets givelse.Hvorimod kvindens sjæl indeholder helt andre drifts aspekter. Jalousien, misundelsen og forfængeligheden, lever i kvindens sjæl … Dette er et frygteligt faktum, og det er medskaber omkring verdensløgnen omkring årsag og skyld. Slavetøsen, skal føres til afstemning med sin skyld, og årsag til samme, først da får slavetøsen, kvinden sin naturlige lynafleder og herigennem mulighed for frisættelse … Det er Masterens opgave, at føre slavestøsen til afstemning, med hendes skyld, og herigennem bevirke slavetøsens frisættelse til livet, med livet.”

Smæk bringer kosmisk erkendelse

Når Kvinden, slavetøsen, gør modstand mod blindt at adlyde Masteren (Hove), er det hendes sjæls egoisme og modstand mod frisættelse og selvhengivelse, og denne modstand skal nedbrydes bl.a. ved en bearbejdelse af hendes bagparti. Menneskets sanser retter sig nemlig fremad, argumenterer Hove, mens vi bagud er blottede og uden megen anden sansning end følesansen. Denne blottelse modvirker mennesket ved et „kraftfuldt spændsystem” i muskulaturen som beskyttelse. Som Hove skriver:

„Dette værn, vi bærer bagud, skal brydes hos slavetøsen, og det er et stort arbejde, da vores samlede vilje ligger på dette værn”. At arbejde med slavetøsens røv er, at arbejde med slavetøsens viljenatur. Ved en gennemtrængning, af slavetøsens bagudrettede værn, kommer Masteren ind i en blødhed … hård udadtil, men saftig og blød i det indre.”

Bagdelen skal bearbejdes, „som skulle han indtage en by. Først skal han bryde ringmuren [anus, red.]. Herefter, skal han trænge dybt ind i byens indre, og føre indbyggerne til underkastelse. Herefter skal han tilegne sig alle rigdommene i byen … Sluttelig indsætter han en til, at styre byen, Masterens dominans af slavetøsens vilje.”

 Den åndelige begrundelse er, at når kvinden kobler sin onde, egoistiske og selvkredsende sjæl fra og sin intense og givende sansning til, kommer hun fri af sig selv og det dæmoniske og i kontakt med det kosmiske og højere. Kvinden løsner sit niveau bag det fysiske niveau, ‘æterlegemet’, fjerner dette oversanselige legeme fra indflydelsen fra dæmoner som Ahriman, Lucifer, Asuras og Sorath og hæver æterlegemet op mod Kristus og allerøverst ‘Indjani-laget’, hvor Faderen og Ånden hersker. Når kroppen ved sansning, pirring og smerte er ‘tændt’ og viljesløst sansende og givende, da finder kvinden sin højere mening. Sløret brydes, og sandheden skues via ‘ilden’.

Hove og Steiner

Uffe Hove var en ret populær terapeut i Steinerkredse i 1990’erne, indtil han sammen med især Ellen-Johanne Tandrup og Trine Olesen oprettede sine spirituelle bofællesskaber i 1998. Hoves tekster indeholder en del steinerske ord og forståelser, og det synes at være en steinersk dagsorden, koblet til en autoritær Uffe Hove-kult, som hans Emenkaya-orden samledes om. Kun en del af ordenen blev inddraget i S/M-aktiviteten, og ifølge et interview i Kristeligt Dagblad (9/8/03) var Hanne Bindslev slet ikke klar over denne aktivitet, før BT-journalisten viste hende Master Ason-teksterne og billederne af Krista. Hove forsøger i disse tekster med steinerske ord og forståelser at begrunde, hvorfor det er spirituelt udviklende for kvinden at underkaste sig Hoves ordrer og sadisme.

Religiøst fup?

Der er ingen logisk sammenhæng mellem Steiners lære og Hoves S/M-teori. Ifølge Steiner får mennesket kosmisk erkendelse og åndelig udvikling ved at bevæge sig væk fra kroppen, det fysiske, ved at gå ind i det beåndet tænkende og i sjæledybderne og deres højere åndelige niveauer. Ifølge Hove udvikler kvinden, slavetøsen, sig omvendt – hun skal væk fra det sjælelige, indre og tænkende, men ind i det kropslige, ydre, sansende og passivt-erotiske.

Denne tankegang – sløret brydes via ilden – kan godt minde om tantra yoga; men der er intet, der ellers tyder på, at Hove ved noget som helst om indisk religiøsitet og tantra. Han bruger retorisk en spirituel svada til at opfylde sin egen dagsorden: fuld kontrol, afstraffelse og ydmygelse af kvinden og hendes ‘skyld’ og tilfredsstillelsen af hans bagdels-orienterede og sadistiske seksualitet. Steiners lære er så fantasirig, at Steiner-folk kan være i stand til naivt at tro på hvad som helst, også på, at Hove har guddommelig status og skal adlydes i ét og alt. I Randers har man simpelthen sat sado-ræven til at vogte Steiner-gæs. Men det synes også at være den eneste sammenhæng mellem Steiners lære og Hoves sadomasochistiske fantasier.

Man kan i øvrigt diskutere, om Hove bedrev sadomasochisme. Masochisme vil sige at finde seksuel tilfredsstillelse ved at udsætte sig selv for smerte. Men ifølge retssagen var Hoves ‘slavetøser’ ikke masochister: De nød ikke seancerne, men fulgte dem, fordi de havde ubetinget tiltro til Hove. Og Hove respekterede tilsyneladende ikke sine ‘slavetøser’.

I så fald handler det ikke om S/M, men om uforfalsket sadisme med religiøs glasur.

Historien leder til følgende spørgsmål:

  • Er Steiners lære farlig ved at nedbryde tilhængernes kritiske sans og dømmekraft?
  • Hvordan kunne juryen overhøre retspsykiaternes råd om forvaringsdom på en psykiatrisk anstalt og kun give den ‘karakter-afvigende’ Hove 7 års almindelig fængsel, når han ved sin religiøse manipulation den dag i dag har flere kvinder (inklusiv en uskyldig teenager som Krista) i sin sadistiske hule hånd?
  • Og findes der sekter og religioner, der er ‘instrumentale’, altså som er bevidst bedrag og religiøs manipulation for at opnå mål, som stammer fra ‘guruens’ egen magtbrynde og begær, men som intet har at gøre med religiøsitetens indre logik og mål?

Denne artikel bygger bl.a. på hjemmesider, som nu er fjernet fra internettet, men som Dialogcentret har kopier af.

 

Interview med Krista i Ekstrabladet oktober 2008: Alt var koldt i min barndom

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s